Sosiaalipedagoginen toiminta

Sosiaalipedagoginen ponitoiminta

Porin Ponitalli ry:n toiminnassa sosiaalipedagoginen ote näkyy kaikessa toiminnassa. Tallilla tämä näkyy käytännössä siellä käyvien henkilöiden voimavarojen tukemisena ja yhteisöllisyytenä.

Poneja hoidetaan omien taitojen ja kykyjen mukaan. Itseluottamus ja tunne omasta pärjäämisestä sekä osaamisesta vahvistuvat, kun keneltäkään ei vaadita enempää kuin mihin hän kykenee. Kaikille annetaan vastuuta, mutta samaan aikaan lähellä on aina henkilö, jolta saa apua ja tukea. Myös yhteisön tuki on koko ajan läsnä. Toimintaa suunnitellaan ja ogelmiin etsitään ratkaisuja yhdessä. Suunnitelmallisuus ja ennakoitavuus vahvistavat arjenhallintaa.

Porin Ponitalli ry:n logon hevoskuva

”Talliympäristöllä ja hevosilla on todettu olevan rauhoittava ja mielihyvää tuottava vaikutus. Eläimen kanssa tehtävä mielekäs tekeminen voi auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä, sekä edesauttaa jo syntyneiden ongelmien ratkaisemisessa ja lievittämisessä.”

Sosiaalipedagoginen ponitoiminta erityisryhmille

Porin Ponitallilla järjestettävä sosiaalipedagoginen toiminta on suunnattu kaikenikäisille henkilöille tueksi ja terapiaksi heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.

Sosiaalipedagogista toimintaa toteutetaan yhdessä tahojen, kuten Satakunnan SAMDY ry:n, Me-talo Porin sekä sosiaalitoimen kanssa. Mukana on mm. lastensuojelun nuoria, mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, autismin kirjon henkilöitä, ja henkilöitä, joilla on esimerkiksi ADHD-tyyppisiä toimintahäiriötä, kielellisiä erityisvaikeuksia tai laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä. Osalla toimintaan osallistuvista henkilöistä on oma henkilökohtainen avustaja.

Sosiaalipedagogista ponitoimintaa järjestetään sekä ryhmissä että yksittäisille henkilöille erilaisten heille räätälöityjen ponikerhojen ja ponikokoontumisten muodossa.

Jaa tämä sivu: